Beszámoló az Egyesület 2016. évi pénzügyi gazdálkodásáról

A Szent Mihály-hegy Védő és Vendégváró Egyesület 2016. évi pénzügyi gazdálkodásáról a Felügyelő Bizottság az alábbiakat állapította meg:

Az ellenőrzés során áttekintettük a banki kivonatokat és a pénztárkönyvet. A bizonylatokon az utalványozás rendben volt, a könyvelés áttekinthető.
Az egyesület az alapszabály szerint működik, a gazdasági események követhetőek.
Elkészült a Pénzügyi Szabályzat, mely 2017. január 1-jétől lép hatályba.
Az Önkormányzat 2016-ban és 200 ezer forintból támogatta az egyesületet, melynek felhasználására praktikusan és gazdaságosan történt. Elszámolásával 2017. március 31-ig kell leadni.

Összességében az Egyesület működése szabályszerű, gazdálkodása takarékos.

Köszönjük az Elnök Úr és a vezetőség gondos szervező munkáját.

Javasoljuk a 2016. évi beszámoló elfogadását.

Vonyarcvashegy 2017. február 27.